Какво представлява графиката?

Графиката може да се отнася до някое от следните:

1. По принцип терминът графика се отнася до дизайн или визуално изображение, показвано на различни повърхности, включително платно, хартия, стена, знак или компютърен монитор. Те са създадени с цел развлечение, брандинг или предоставяне на информация.

2. Компютърната графика е всяко изображение, обикновено филми и картини, които се създават чрез използването на хардуер и софтуер. Те често се наричат ​​компютърно генерирани изображения; по-известен като CGI. Пример за компютърна графика е Компютърната Надежда Гай (показана вдясно), един от нашите различни лога.

3. Графиката може да се използва и за описване на фраза, жест или изображение, които се считат за неприлични или обидни.

Анимация, BMP, клипинг, GIF, графичен художник, редактор на изображения, интерактивна графика, JPEG, наслояване, линейно изкуство, фотореализъм, PNG, презентационни графики, визуализация, спрайт, миниатюра, прозрачен, анимация, видео термини