Какво е Mysqldump?

Mysqldump е част от mysql релационната база данни, която ви позволява да "изхвърляте" база данни, или колекция от бази данни, за архивиране или прехвърляне на друг SQL сървър. Сървърът, който импортира базите данни, не трябва да бъде mysql.

Типичният начин за използване на mysqldump е една от следните команди:

 mysqldump [опции] db_name [таблици] 
 mysqldump [опции] - база данни DB1 [DB2 DB3 ...] 
 mysqldump [опции] - всички бази данни 

Предупреждение: Ако не въведете имена на таблици или използвате опцията --databases или --all-database, цялата база данни се изхвърля.

За повече информация, моля вижте нашата пълна документация за командата mysqldump.

База данни, термини от база данни, MySQL, SQL Server