Какво е НМУ (не много)?

Стенография за не много от вас, NMU се използва в чат и друга текстова комуникация като отговор на други потребители, които ги поздравяват, когато влизат в чата или влизат онлайн. По-долу е даден пример как това може да се използва в чата.

User1: Какво става? User2: NMU?

User1: Просто се прибирам от училище.

Условия за чат, НМ