Какви са фазите?

Фази е името на данните, прехвърлени между инициатора на SCSI и целта.

Хардуерни термини, инициатор