Какво е MNP (Microcom Network Protocol)?

MNP е комуникационен протокол, разработен от Microcom Inc., който е включен с много модеми. Той определя компресиране на данни и контрол на грешките, които коригират нежелани промени, причинени от смущения в телефонните линии по време на предаване на данни. MNP предлага различни нива: MNP ниво 4 предлага корекция на грешки, ниво 5 добавя възможности за компресиране на данни, а ниво 6 предлага възможности за корекция на грешки и компресиране на данни.

Компютърни съкращения, LAPM, термини от модема, протокол