Какво е Аутсорсинг?

Когато едно предприятие сключи договори за част от натовареността си или търси ресурсите на друга организация, тя се нарича аутсорсинг. Например, няколко компании възлагат техническата си помощ на външни изпълнители, за да намалят общите оперативни разходи и да увеличат печалбите.

Бизнес условия, Техническа поддръжка